Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja
09 listopada 2022

Trening Umiejętności Kontroli Emocji Trudnych.

 

Rusza  nowa forma odpłatnej terapii Trening Umiejętności Kontroli Emocji Trudnych. Zaczynamy w listopadzie 2022 Projekt realizowany w ramach Programu Grantowego Projektu "MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia". Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: Trening Umiejętności Kontroli Emocji Trudnych.

Gracja, INTEGracja, integracja
Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja