Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja
Gracja, INTEGracja, integracja

 

Rusza  nowa forma odpłatnej terapii Trening Umiejętności Kontroli Emocji Trudnych. Zaczynamy w listopadzie 2022 Projekt realizowany w ramach Programu Grantowego Projektu "MOWES2 - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia". Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: Trening Umiejętności Kontroli Emocji Trudnych.

Trening Umiejętności Kontroli Emocji Trudnych.

09 listopada 2022
Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja