Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja
Gracja, INTEGracja, integracja

 

            Od kwietnia 2022 roku wprowadzamy nową formę terapii wspierającą rozwój kompetencji emocjonalno – społecznych. Obok terapii TUS mamy nadzieję na stałe wprowadzenie tych zajęć.  Charakteryzują się one tym, że są realizowane z wykorzystaniem programu SPEKTRUM AUTYZM PRO, które uznane jest za narzędzie medyczne. Terapia przeznaczona jest
w szczególności dla dzieci w wieku 6 - 10 lat z różnymi niepełnosprawnościami w tym spektrum autyzmu czy niepełnosprawnością intelektualną.

            Dzięki temu programowi wzbogacimy terapię o możliwość indywidualnych zajęć lub
w małych grupach szczególnie dla dzieci, dla których zbyt dużym wyzwaniem jest udział w terapii Trening Umiejętności Społecznych, podczas którego nacisk kładziemy na trenowanie nowych zachowań poprzez udział w scenkach o treści społecznej.

            Program multimedialny SPEKTRUM AUTYZM PRO może być wykorzystany zarówno podczas zajęć wspierających rozwój kompetencji emocjonalno – społecznych jak i podczas standardowego TUSu.

 

 

Inicjatywa w okresie kwiecień – sierpień skierowana jest do wytypowanych uczestników, i jest finansowana  w ramach programu grantowego w projekcie „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”

 

Nowi uczestnicy mogą być objęci tą terapią w ramach działalności odpłatnej stowarzyszenia.

 

 

Terapia kompetencji emocjonalno - społecznych

03 maja 2022
Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja