Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja
22 marca 2020
TUS Chrzanów

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa 2020

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Osób z zespołem Downa obchodzone są pod hasłem „My decydujemy”

 

Hasło to podkreśla ideę, że wszyscy ludzie z zespołem Downa powinni mieć możliwość w pełni decydować o sprawach dotyczących i mających wpływ na ich życie.

 

Dziesiejsza rzeczywistość

 

Dzisiejsza rzeczywistość pokazuje, że​​panujące negatywne postawy, niskie oczekiwania, dyskryminacja

i wykluczenie powodują, że ludzie z zespołem Downa pozostają w tyle bez możliwości pełnego decydowania o sprawach dotyczących i mających wpływ na ich życie, na każdym poziomie funkcjonowania. Dzieje się tak nie tylko w ogólnie rozumianym społeczeństwie, ale także wewnątrz społeczności osób niepełnosprawnych, a także społeczności osób z zespołem Downa.

 WSZYSTKIE osoby z zespołem Downa muszą mieć możliwość, by uczestniczyć w  podejmowaniu decyzji w pełni i na równi z innymi.

 

Wzmacnianie interesariuszy (osób, instytucji, organizacji, urzędów)

 

Ludzie z zespołem Downa i ci, którzy ich wspierają i współpracują z nimi, muszą być wspomagani

i zachęcani do popierania działań na rzecz tych osób. Kluczowi interesariusze: przedstawiciele edukacji, pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej, pracodawcy, instytucje społeczne i publiczne, media

i szersza rzesza społeczeństwa, muszą rozumieć i wiedzieć, w jaki sposób zapewnić możliwości do działań

i zachęcić te zainteresowane strony do rozpowszechnienia tego przesłania, aby wspólnie doprowadzić

do zmian.

 

Co możesz zrobić?

 

W Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa, sobota 21 marca 2020r., wzywamy każdą osobę

z zespołem Downa oraz tych, którzy ich wspierają, aby powiedzieć światu „My decydujemy”.

 

 

Sprawdź ile osób przyłączyło się do naszej zabawy na facebooku:

https://www.facebook.com/Gracjastowarzyszenie/photos/a.120652265331892/590736288323485/?type=3&theater

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

                                                                

 

Gracja, INTEGracja, integracja
Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja
Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja