Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja
Gracja, INTEGracja, integracja
 1. Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

za okres 01.01.2019 31.12.2019

Nazwa stowarzyszenia: Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja

Siedziba: ul. HENRYKA JORDANA, nr 8, lok. 43, miejsc. CHRZANÓW, kod 32-500, poczta CHRZANÓW, kraj POLSKA

Data rejestracji: 15.02.2018  KRS 0000718818  REGON 369501561  NIP: 6282272094

Członkowie zarządu:

prezes Agnieszka Koniuch, w-ce prezes Kamil Koniuch, sekretarz Magdalena Koniuch, skarbnik Michał Chromiak, członek Natalia Potts

Ilość członków stowarzyszenia: 22

Ilość wolontariuszy: 8

            Podjęte i zrealizowane działania były zgodne z celami statutowymi organizacji. Głównym celem jest działalność na rzecz rodzin z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami oraz szerzenie wiedzy w wymienionym zakresie.
W tym celu stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną w obszarach:

1 Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

2. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

3. Promocja i organizacja wolontariatu.

4. Ochrona i promocja zdrowia psychicznego.

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ

- zgodnie z zadaniami publicznymi określonymi w Art. 4. 1 U S T A W A z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


 

 

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

1.  Zbiórki harcerskie

W 2019 roku kontynuowaliśmy organizację cotygodniowych zbiórek zuchowych dla dzieci
z niepełnosprawnościami w wieku od 6 do 12 lat. Spotykaliśmy się z członkami gromady w każdy piątek w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów
w Chrzanowie. Każde zajęcia trwały 1,5 h. Realizowaliśmy zajęcia zgodnie z przygotowanym na początku roku harcerskiego Planem Pracy Gromady Zuchowej, uwzględniając w nim sprawności zespołowe, a także wydarzenia okolicznościowe w formie festiwali, biegów i biwaków. W 2019 roku
21 Gromada Zuchowa Nieprzetartego Szlaku “Słoneczni Indianie” zrzeszała 15 dzieci
z niepełnosprawnościami oraz ich rodzeństwo z całego powiatu. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę - fizjoterapeutkę oraz psychologa - będących jednocześnie Instruktorami Związku Harcerstwa Polskiego, którym regularnie pomagało około 4-8
wolontariuszy, zwiększając komfort pracy dzieci. W tym okresie wprowadziliśmy zmiany organizacyjne w celu udoskonalenia pracy i efektywności zajęć. Postanowiliśmy podzielić gromadę w oparciu o potrzeby dzieci
i stworzyliśmy tzw. “SZÓSTKI”- mniejsze grupy, charakteryzujące się swoją niepowtarzalną obrzędowością, spotykające się 3 razy w miesiącu tj. “Super Zuchy” oraz “Słoneczne Plemię”. Działając w oparciu o metodykę zuchową, uczestnikom zajęć udało się łącznie zdobyć 5 sprawności zespołowych, kolejno takich jak: “Aktor/Aktorka”,“Kubuś Puchatek”, “Dama/ Dżentelmen”, “Higienistka/ Higienista”, “Zosia Samosia/ Samodzielny”. Dodatkowo dzieci miały okazję wziąć udział w wydarzeniach organizowanych przez Hufiec Chrzanów im. Z. Krawczyńskiego oraz 21 Szczep Środowiskowy Gromad Zuchowych i Drużyn Harcerskich “Ptaki Ptakom” takich jak: biwak rozpoczynający rok harcerski 2019/2020 oraz biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2019. Dodatkowym, istotnym elementem naszej działalności było zgłoszenie 4 współpracujących z nami wolontariuszy na szkolenie do Harcerskiej Akademii Rozwoju Pedagogicznego, realizowanej we współpracy Związku Harcerstwa Polskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

2. Terapia Trening Umiejętności Społecznych z Gracją

24.02.2019 r. zakończyliśmy inicjatywę Trening Umiejętności Społecznych z Gracją dzięki uzyskanemu grantowi w wysokości 10 tysięcy złotych w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” nr RPMP.09.03.00-12-0049/16 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja 2.0 Celem inicjatywy było przygotowanie i przetestowanie nowej usługi w naszym stowarzyszeniu. Polegała ona na wprowadzeniu terapii w formie Treningu Umiejętności Społecznych zwanych potocznie TUS. Jest to metoda terapii i rehabilitacji zbadana i stosowana w pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, problemami emocjonalnymi i psychicznymi. W ramach projektu przeprowadziliśmy łącznie 30 pilotażowych sesji Treningu Umiejętności Społecznych w okresie 4 miesięcy dla dwóch grup po minimum 4 dzieci członków naszego stowarzyszenia. Jedna grupa liczyła 4 dzieci, druga 7 dzieci. Przeprowadziliśmy 8 godzin usług doradczych dla rodziców uczestników. Zrealizowaliśmy ponad 12 godzin konsultacji dla rodziców uczestników. Opracowaliśmy narzędzie ewaluacji dla rodziców, badające efektywność zajęć. Udoskonalaliśmy warsztat pracy trenerów, poprzez spisywanie uwag po każdych przeprowadzonych zajęciach i wprowadzaliśmy odpowiednie dostosowania, m.in. wydłużyliśmy czas sesji grupy drugiej, zaczęliśmy nagrywać elementy treningu.

Dzięki udanemu startowi kontynuujemy w stowarzyszeniu ten rodzaj terapii również dla nowych osób.

Promocja i organizacja wolontariatu

 1. 21 marca 2019 roku zorganizowaliśmy Powiatowy Dzień Kolorowej Skarpetki. Na ten cel pozyskaliśmy środki w wysokości 1523,50. Wkład własny w postaci wolontariatu został określony w wysokości 6330,00. Celem inicjatywy było promowanie praw osób z Zespołem Downa do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Obchody odbyły się pod hasłem „Leave no one behind” czyli „Nie zostawiaj nikogo w tyle”. W celu promowania idei integracji dzieci zdrowych i z niepełnosprawnością, zorganizowaliśmy wspólną przestrzeń do zabawy i edukacji podczas dopołudniowych zajęć, odbywających się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie. Naszym celem było podnoszenie świadomości
  i poszerzenie wiedzy wśród społeczności lokalnej na temat funkcjonowania osób
  z niepełnosprawnościami w tym z zespołem Downa oraz możliwości pomocy i współpracy. W okresie poprzedzającym 21 marca pisaliśmy na stronie Stowarzyszenia notatki z wiedzą na temat specyfiki zaburzenia genetycznego, jakim jest Trisomia 21 chromosomu. Ukazał się również krótki artykuł w lokalnej gazecie PRZEŁOM na temat planowanego wydarzenia oraz jego celu. Równocześnie promowaliśmy ideę wolontariatu dla starszej młodzieży w formie włączania się w działalność długoterminową i współpracę ze stowarzyszeniem. Zaprosiliśmy wolontariuszy naszego stowarzyszenia do organizacji tego przedsięwzięcia. Ponadto zgłosili się do nas wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Trzebini, którzy pomagali w organizacji tego dnia.

W zajęciach uczestniczyły dzieci z przedszkola nr 10 i STO BAJEK oraz uczniowie SP3
w Chrzanowie i SP6 w Trzebini. Łącznie w zajęciach wzięło udział około 200 dzieci. Część edukacyjna prowadzona była w formie zbiórki harcerskiej. Były to warsztaty z mnóstwem zabaw, prac ręcznych, tańców, a przede wszystkim wykładem w formie bajeczki o niepełnosprawnej dziewczynce. Celem było pokazanie, że niepełnosprawność jest zupełnie naturalna i że dzieci z niepełnosprawnością mogą bawić się tak jak każde inne dziecko. Warsztaty przygotowane były przez druha Kamila Koniucha oraz druhnę Magdalenę Czopkiewicz. Pod ich kierownictwem harcerze – wolontariusze z 21 EŚDH „Horyzont” w kilku salach gmachu MBP w Chrzanowie w czasie warsztatów budowali i szerzyli świadomość o Trisomii 21 wśród najmłodszych członków społeczeństwa. Do organizacji tych zajęć zgłosiła się grupa taneczna ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chrzanowie pod opieką pani Elżbiety Crespo. Po każdych zajęciach grupa zaprezentowała układy taneczne ZUMBY. Gazeta PRZEŁOM zmontowała kilkuminutową relację medialną w Internecie z tego wydarzenia.

W godzinach popołudniowych zorganizowana została Gala dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi oraz zaproszonych gości. Dzieci z gromady zuchowej Nieprzetartego Szlaku „Słoneczni Indianie”, wśród których jest 5 dzieci z zespołem Downa rozpoczęły uroczystość przedstawieniem ŻÓŁW I ZAJĄC. Stroje zostały przygotowane przez rodziców i wolontariuszy.

Następnie rodziny i goście wzięli udział we wspólnym ozdabianiu papierowych skarpet – symbolu wady genetycznej. Skarpety posłużyły do ozdobienia sali bankietowej. Goście zostali również zaproszeni do zabawy integrującej BINGO. Każda rodzina i goście mieli wyznaczone zadania do wykonania. Podczas gali wszyscy zaproszeni mogli skorzystać z kawiarenki przygotowanej przez rodziny i wolontariuszy. Zaprezentowana została historia każdej rodziny w formie prezentacji multimedialnej oraz wykonane plakaty. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał ręcznie wykonane ozdobne kartki informacyjno – pamiątkowe z informacjami o trisomii 21 chromosomu.

W ramach Gali została zorganizowana wystawa prac wykonanych przez rodziny z dziećmi
pt. „Moje 21 naj…w życiu”. Rodziny kilka tygodni przed wydarzeniem otrzymały plakat
z określonymi ramami do wypełnienia według własnego pomysłu. Zadaniem rodzin było dokończenie tytułu pracy, wypełnienie 21 pustych pól plakatu. Plakaty ukazywały osoby
z zespołem Downa wraz ze swoją rodziną jako uczestników tego codziennego jak i nie codziennego życia. Wolontariusze pomagający w organizacji wydarzenia, otrzymali skarpetki nie do pary zakupione w składnicy harcerskiej. Wyróżniały ich w zajęciach dopołudniowych jako organizatorów tego wydarzenia oraz zostały pamiątką ściśle związaną z obchodami Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. Nawiązaliśmy współpracę między innymi z Muzeum Nadwiślańskim w Wygiełzowie, z kwiaciarnią Kwieciście, z kawiarniami Lodomeria i Zapach Kawy i Krytą Pływalnią w Chrzanowie. Dzięki temu uroczystość można było uświetnić, czerwonym dywanem, „złotymi” pachołkami, kwiatami i wręczyć podarunki rodzinom.

2, We wrześniu członkowie stowarzyszenia wzięli udział w corocznym pieczeniu ziemniaka – powiatowej akcji organizowanej przez Towarzystwo Wędkarskie „Kościele”. Przy okazji odbyło się sadzenie krokusów na łące przy stawie.

3. W grudniu Alina Borecka oraz Natalia Potts uczestniczyły jako wolontariuszki w akcji szycia poduszek przeznaczonych dla dzieci. Akcja zorganizowana była w Miejscu Aktywności Mieszkańców w Chrzanowie, przez Koło Gospodyń Miejskich i miała na celu wsparcie upominków Mikołajkowych przygotowanych przez Fundację na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

4. 5-go grudnia 2019r., podopieczni Stowarzyszenia GRACJA wzięli udział w Spotkaniu Mikołajkowym organizowanym przez Fundację na Rzecz Szpitala Powiatowego
w Chrzanowie w świetlicy przyszpitalnej. Fundacja ta zapewniła Mikołajkowe upominki, gry, zabawy oraz dogoterapię. Do imprezy Mikołajkowej dołączyły dwie wolontariuszki
z GRACJI Małgorzata Lis i Agnieszka Ostrowska w celu pomocy i opieki nad dziećmi. Spotkanie zostało zarejestrowane przez TV Powiat.ZREALIZOWANE DZIAŁANIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ
zgodnie z zadaniami publicznymi określonymi w Art. 4. 1 U S T A W A z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Trening Umiejętności Społecznych

            W 2019 roku nasze Stowarzyszenie rozpoczęło prowadzenie zajęcia o charakterze terapeutycznym w postaci Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz wyzwaniami rozwojowymi. Zajęcia prowadzone były w siedzibie Extra English w Chrzanowie. Zrealizowaliśmy semestr letni i semestr zimowy - każdy po 20 h . Zorganizowaliśmy dwie grupy dzieci - łącznie było od 8 do 9 dzieci. Każda grupa prowadzona była przez dwóch trenerów. Relacje z zajęć przedstawiane były na FB Stowarzyszenia.

 

Ochrona i promocja zdrowia psychicznego


            2 grudnia 2019 r. z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych zorganizowaliśmy konferencję pt.: "Nowoczesne formy terapii” Wydarzenie odbyło się w sali konferencyjnej
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem Do współpracy pozyskaliśmy założycieli i pracowników PROMYK- Terapeutyczne Przedszkole, Poradnia i Klubik Dziecięcy, którzy wzięli udział w konferencji jako prelegenci.
Konferencja skierowana była do rodziców, terapeutów oraz nauczycieli i pedagogów pracujących z dziećmi i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością. Pomysłodawcą konferencji była pani Agnieszka Koniuch, prezes Stowarzyszenia GRACJA. Podczas konferencji zorganizowana była kawiarenka dzienki wpłatom uczestników konferencji.

Wszyscy prelegenci wystąpili bez pobierania honorarium.

Zaproszeni, lokalni prelegenci przedstawili swoje tematy:

1. Pani Joanna Małecka - animaloterapia Przystanek Kreatywny.

2. Magdalena Koniuch - terapia integracji sensorycznej

3. Kamil Koniuch - Trening Umiejętności Społecznych

4. Agnieszka i Mirosław Wysogląd - Tobi Eyetracker, Moxo, Tomatis, Terapia dźwiękiem według metody Petera Hessa, Autilius - program terapeutyczny przeznaczony szczególnie dla dzieci z autyzmem, neurofeedback. - Promyk -Terapeutyczne Przedszkole, Poradnia i Klubik Dziecięcy.

 

POZYSKANE GRANTY

Uzyskaliśmy grant z powiatu Chrzanów na realizację Dnia Kolorowej Skarpetki w wysokości 1523,50. zł. Nie wnioskowaliśmy o inne granty.

 

PODNOSZENIE KOMPETENCJI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA na rzecz Gracji.

 • PODNOSZENIE KOMPETENCJI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA na rzecz Gracji.
 • Agnieszka Koniuch

Kurs doskonalący 9,5 h - Ztrudne u dzieci ze spektrum autyzmu-interwencja behawioralna

 • Kamil Koniuch
 1. Założenie strony internetowej stowarzyszenia www.inte-gracja.pl. Celem strony jest promowanie działalności stowarzyszenia oraz dzielenie się wiedzą.
 2. Ukończenie studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 3. Zakończenie projektu badawczego prowadzonego w ramach projektu Paidagogos Pro we współpracy z ZHP. Tytuł pracy: “Struktura motywów do pracy u wolontariuszy i pracowników etatowych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski”
 • Magdalena Koniuch
 1. Po ukończeniu kursu w wymiarze 188 godzin i zdaniu egzaminu uzyskała uprawnienia terapeuty Integracji Sensorycznej. Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej.
 2. Ukończenie wykładu “Ocena i badanie funkcjonowania miednicy”.
 3. Ukończenie kursu “Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, część 1”.
 4. Ukończenie kursu “Manualne leczenie zaburzeń napięcia mięśniowego z elementami tapingu sztywnego”.
 5. Ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia  “Treningu Umiejętności Społecznych”.
 6. Uzyskanie certyfikatu uczestnictwa w IV Ogólnopolskim Sympozjum “Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego”.
 • Natalia Potts
 1. Współzałożyciel MAMInfo - Punktu informacyjnego dla rodziców i opiekunów dzieci oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością lub wymagających opieki doraźnej lub stałej. Punkt powstał przy Miejscu Aktywności Mieszkańców Chrzanów, przy ul. Świętokrzyskiej 4,

            Punkt ma na celu zbieranie i przekazywanie informacji o opiece nad osobami niepełnosprawnymi, uświadamiania o prawach i możliwościach pomocy. Tworzymy bazę informacji w jednym, przyjaznym miejscu. Punkt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, ich opiekunom, terapeutom, lekarzom, nauczycielom.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, URZĘDAMI I ORGANIZACJAMI
 

 1. Księgowość : Grupa TiM Spółka z o.o. , 32-500 Chrzanów, Śląska 24
 2. Tygodnik lokalny PRZEŁOM, Lokalna TV Chrzanów
 3. Miejska Biblioteka w Chrzanowie
 4. Centrum Kształcenia Ustawicznego
 5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie pani Elżbieta Crespo
 6. Nadwiślańskie Muzeum w Wygiełzowie
 7. Państwo Wysogląd właściciele PROMYK - Teraputyczne Przedszkole, Poradnia i Klubik Dziecięcy.
 8. Nawiązanie współpracy z Ambasadą Kreatywności oraz MAM w Chrzanowie
 9. Fundacja na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
 10. Extra English Chrzanów, ul. Dobczycka 17.
 11. Towarzystwo Wędkarskie „Kościelec”

 

Darczyńcy: kwiaciarnia KWIECIŚCIE, kawiarnia LODOMERIA, fotograf Anna Nalepa-Jaśko, basen “Cabańska Fala” Chrzanów, kawiarnia Zapach Kawy, sklep papierniczy MAGIK, firma Art Deta Chrzanów Kościelec

 

 

 


 

Sprawozdanie merytoryczne z pracy stowarzyszenia w roku 2019. 

12 lipca 2020
Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja