Porady i konsultacje dla rodziców dotyczą ustalenia metod
i technik pracy z dzieckiem w domu, szczególnie w zakresie rozwijania kompetencji społecznych.

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się spotkania dotyczące rozwijania u dzieci takich umiejętności jak np. radzenie sobie z trudnymi emocjami- złością, smutkiem, strachem.

Można wówczas u dziecka obserwować zachowania buntownicze, agresywne, ucieczkowe czy unikowe.

Rodzice wraz z terapeutą ustalają najlepsze dla ich dziecka sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach dnia codziennego. 

- Jak reagować na zachowanie agresywne dziecka?

- Co robić, aby dziecko przestrzegało normy i zasady społeczne?

- Jak pomóc dziecku być odważnym?

- Jak nauczyć dziecko przebywania w grupie rówieśniczej, wspólnej zgodnej zabawy?

 

KOSZT porad i konsultacji

- 90 zł za spotkanie 30 min- 60 min. lub

- 50 zł dla rodziców dzieci , które już są objęte terapią w stowarzyszeniu.

Gracja, INTEGracja, integracja
Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja
Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja