Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja
trening umiejętności społecznych
Autyzm
TUS Chrzanów
tus kch
TUS
Gracja TUS
22 marca 2020
Integracja

Podsumowanie semestru zimowego TUS grupy II

 Cele:

Zapoznanie się wzajemne uczestników

Nauka witania z rówieśnikami i dorosłymi

Wprowadzenie w scenki w TUSie

Zapoznanie z zasadami TUS- bonusy, scenki, schemat zajęć, magiczne pudło

Nauka dołączania do wspólnej zabawy

Rozwój umiejętności wspólnej zabawy

Nauka zgłaszania się do odpowiedzi

Budowanie tożsamości- TO JESTEM JA

Opis siebie- przedstawianie się

Ćwiczenie uważności wobec innych osób

Rozpoznawanie i nazywanie emocji

Powiązanie aktywności ze stanem emocjonalnym- ćwiczenie przyczynowo-skutkowe

Zgłaszanie się przez podniesienie ręki

Określenie swoich preferencji sensorycznych

 

 

Uczestnik potrafi:

- wymienić imiona uczestników grupy TUS

- przywitać się z kolegami

- przedstawić się i zapytać o imię

- używać imienia uczestników podczas zabawy

-  stosować zasadę RAZY TY RAZ JA

- czekać na swoją kolej

- podnieść rękę i zasygnalizować, że chce coś powiedzieć

- zauważyć różnice i podobieństwa kolegów

- stosować zaimek JA , TY , ON, ONA

-  odczytywać symbole

-  zbudować i przedstawić krótki dialog

- rozpoznać i nazwać emocje po mowie ciała
- zaprezentować emocje za pomocą dźwięków i mowy ciała

- wprowadzenie do opisania (pełnymi zdaniami) sytuacji, w których można się tak czuć (wysoki poziom umiejętności)

- naśladować prowadzącego

- naśladować rówieśnika

- podnieść rękę, żeby odpowiedzieć na pytanie

- powiedzieć jaką aktywność lubi, jaką nie

- powiedzieć jaką aktywność lubi koleżanka/kolega

- brać udział w zabawach, stosować się do ich reguł

- powiedzieć jaką aktywność lubią bohaterowie bajki

- rozróżnić symbole ciszy i hałasu

 

 

 

 

 

Gracja, INTEGracja, integracja
Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja
Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja