Gracja Chrzanów
Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja
Gracja, INTEGracja, integracja
ZROZUMIEĆ, ZAAKCEPTOWAĆ, POMÓC ( Agnieszka Koniuch)
 

Osoby z autyzmem mają trudność rozpoznawania własnych emocji, nazywania ich
 i wyrażania za pomocą mimiki, gestów i słów. Nie oznacza to, że nie posiadają emocji, że nie przeżywają silnych uczuć. Potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem, często są osobami wysokolękowymi, zagubionymi w świecie konwenansów, niepisanych zasad
 i dwuznaczności.

 

 

Charakterystyczne zachowania obserwowane w dzieciństwie, które powodują wyzwania dla osiągnięcia pozytywnych rezultatów w życiu dorosłym tych osób:

 

Sposób uczenia się

ograniczone/zawężone skupienie uwagi

obniżone funkcje wykonawcze (organizacja pracy, czasu, czynności)

uczenie intuicyjne - w małym zakresie (raczej zasady, reguły, skrypty postępowania; dosłowne uczenie się)

 

Umiejętności społeczne

– problemy z rozumieniem myśli innych ludzi ( teoria umysłu), co może prowadzić do częstych pomyłek w odczytywaniu sygnałów społecznych

 

Współwystępujące lęki

Silny niepokój może prowadzić do niskiej regulacji emocjonalnej

 

            Działania wspierające osiągnięcie satysfakcjonującego dorosłego  życia:

 

1. Styl uczenia się

nauka skupiania uwagi na ważnych informacjach

rozwijanie umiejętności organizacji, planowania czasu

• rozwijanie umiejętności uczenia się

 

2. Umiejętności społecznego komunikowania się:

• trenowanie konkretnych umiejętności społecznych w tym proszenia o pomoc

 

3. Współwystępujący lęk:

uczenie technik radzenia sobie z trudnymi emocjami

 

JAK WSPIERAĆ – CO POMAGA?

 

1. Stawiać wymagania. Być konsekwentnym, wytrwałym. Dzieci z autyzmem uczą się w NIESTANDARDOWY sposób – skokowe osiąganie umiejętności.

2. Podążać za dzieckiem – wymagać. (wytrwale ćwiczyć, trenować, zachęcać, jak najwięcej w naturalnych codziennych sytuacjach).

3. Dostosować język, jako styl komunikacji – narzędzie wspomagające terapię oraz środowisko rówieśnicze. Komunikat konkretny, krótki, kierujący zachowaniem, w kontekście. Opisz i określ oczekiwania. (Powiedz, co MA ROBIĆ).

 

4. Bądź wzorem dla innych.

Nauczyciel poprzez swoje zachowanie w stosunku do osoby z autyzmem jest modelem zachowania dla grupy rówieśniczej. Ciepła relacja między dorosłym a dzieckiem sprzyja rozwojowi dziecka oraz przygotowuje grupę rówieśniczą do wykształcenia dojrzałej , świadomej postawy wobec niepełnosprawnego rówieśnika.

 

 

KONFERENCJA ZROZUMIEĆ AUTYZM 06.04.2018 r.

Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja
06 kwietnia 2018
Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja