Gracja Chrzanów
Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja
Gracja, INTEGracja, integracja
ZROZUMIEĆ, ZAAKCEPTOWAĆ, POMÓC ( Agnieszka Koniuch)
 

Osoby z autyzmem mają trudność rozpoznawania własnych emocji, nazywania ich
 i wyrażania za pomocą mimiki, gestów i słów. Nie oznacza to, że nie posiadają emocji, że nie przeżywają silnych uczuć. Potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem, często są osobami wysokolękowymi, zagubionymi w świecie konwenansów, niepisanych zasad
 i dwuznaczności.

 

 

Charakterystyczne zachowania obserwowane w dzieciństwie, które powodują wyzwania dla osiągnięcia pozytywnych rezultatów w życiu dorosłym tych osób:

 

Sposób uczenia się

ograniczone/zawężone skupienie uwagi

obniżone funkcje wykonawcze (organizacja pracy, czasu, czynności)

uczenie intuicyjne - w małym zakresie (raczej zasady, reguły, skrypty postępowania; dosłowne uczenie się)

 

Umiejętności społeczne

– problemy z rozumieniem myśli innych ludzi ( teoria umysłu), co może prowadzić do częstych pomyłek w odczytywaniu sygnałów społecznych

 

Współwystępujące lęki

Silny niepokój może prowadzić do niskiej regulacji emocjonalnej

 

            Działania wspierające osiągnięcie satysfakcjonującego dorosłego  życia:

 

1. Styl uczenia się

nauka skupiania uwagi na ważnych informacjach

rozwijanie umiejętności organizacji, planowania czasu

• rozwijanie umiejętności uczenia się

 

2. Umiejętności społecznego komunikowania się:

• trenowanie konkretnych umiejętności społecznych w tym proszenia o pomoc

 

3. Współwystępujący lęk:

uczenie technik radzenia sobie z trudnymi emocjami

 

JAK WSPIERAĆ – CO POMAGA?

 

1. Stawiać wymagania. Być konsekwentnym, wytrwałym. Dzieci z autyzmem uczą się w NIESTANDARDOWY sposób – skokowe osiąganie umiejętności.

2. Podążać za dzieckiem – wymagać. (wytrwale ćwiczyć, trenować, zachęcać, jak najwięcej w naturalnych codziennych sytuacjach).

3. Dostosować język, jako styl komunikacji – narzędzie wspomagające terapię oraz środowisko rówieśnicze. Komunikat konkretny, krótki, kierujący zachowaniem, w kontekście. Opisz i określ oczekiwania. (Powiedz, co MA ROBIĆ).

 

4. Bądź wzorem dla innych.

Nauczyciel poprzez swoje zachowanie w stosunku do osoby z autyzmem jest modelem zachowania dla grupy rówieśniczej. Ciepła relacja między dorosłym a dzieckiem sprzyja rozwojowi dziecka oraz przygotowuje grupę rówieśniczą do wykształcenia dojrzałej , świadomej postawy wobec niepełnosprawnego rówieśnika.

 

 

KONFERENCJA ZROZUMIEĆ AUTYZM 06.04.2018 r.

Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja
06 kwietnia 2018
Gracja TUS
TUS
tus kch
TUS Chrzanów
Autyzm
trening umiejętności społecznych
Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja