Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja

     Głównym celem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez wykonywanie różnorodnych ćwiczeń. Ćwiczenia te nie trenują konkretnych umiejętności lecz polepszają procesy przetwarzania sensorycznego, leżące u ich podstaw , co poprawia funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego i w konsekwencji przekłada się na wzrost poziomu funkcjonalnego dziecka. Terapia integracji sensorycznej jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Uczymy się poprzez zabawę, dlatego wszystkie dzieciaki tak chętnie korzystają z tej formy. Każda terapia powinna zostać poprzedzona diagnozą w oparciu o Obserwację Kliniczną i Testy Południowo- Kalifornijskie (SCSIT). Uprawnienia do diagnozy posiadają wyłącznie certyfikowani terapeuci, z ukończonym II stopniem szkolenia.

Diagnoza Integracji Sensorycznej z Fizjoterapeutą. 

Jak wygląda Terapia Integracji Sensorycznej? 

       Metoda Terapii Integracji Sensorycznej dedykowana jest przede wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym o prawidłowym rozwoju, które ujawniają problemy w codziennym funkcjonowaniu. Dodatkowo może być terapią wspomagającą dla dzieci z niepełnosprawnością, m. in. u osób z zespołami genetycznymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD i wiele innych.

Integracja Sensoryczna dla kogo?

      "Integracja Sensoryczna" to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące ze wszystkich zmysłów w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania. W procesie tym informację otrzymywane ze zmysłów węchu, słuchu, smaku, wzroku, dotyku, układu przedsionkowego oraz proprioceptywnego są segregowane, rozpoznawane, interpretowane i łączone z wcześniejszymi doświadczeniami zgodnie z wymaganiami płynącymi ze środowiska. To warunkuje prawidłowy rozwój dziecka."

Terapia Integracji Sensorycznej - SI

Czym jest Integracja Sensoryczna?

       W stowarzyszeniu GRACJA prowadzona jest wyłącznie diagnoza.  Proces diagnostyczny prowadzi fizjoterapeutka i terapeutka integracji sensorycznej z wieloletnim stażem w pracy z najmłodszymi, głównie z dziećmi z niepełnosprawnością- Magdalena Koniuch.

 

Jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia i potrzebujesz pomocy dla swojego dziecka, skontaktuj się z nami! Zapraszamy do kontaktu.

             

 

 

Kraków Integracja Sensoryczna
Gracja, INTEGracja, integracja
Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja