Twój 1,5% może pomóc nam kontynuować nasze działania. Wypełniając zeznanie podatkowe wpisz nasz numer KRS:
0000718818

 

DZIĘKUJEMY!

Gracja, INTEGracja, integracja
Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja
Innowacyjne Niezależne Towarzystwo Entuzjastów Gracja